Nawigacja

 • - Obrazek 1


   

 • - Obrazek 1


   

 • Studniówka 2019

  Zanim nadejdzie maj i zakwitną kasztany....


  Nasi tegoroczni maturzyści rozpoczęli odliczanie 100 dni do matury Balem Studniówkowym, zorganizowanym 19.01.2019 w Venecia Palace w Michałowicach. Po uroczystym powitaniu i przemówieniach, uczczono minutą ciszy ś.p. Pana Prezydenta Pawła Adamowicza. Następnie po pięknym wykonaniu poloneza, uczniowie bawili się do białego rana.

  Studniówka 2019 - Obrazek 1  Studniówka 2019 - Obrazek 2  Studniówka 2019 - Obrazek 3  Studniówka 2019 - Obrazek 4


   

 • Ze względu na trwający w szkole remont i wynikające z niego utrudnienia, jesteśmy zmuszeni odwołać zaplanowane
  na 26 lutego 2019 r. (wtorek) spotkania z uczniami klas ósmych i trzecich gimnazjalnych oraz ich rodzicami. 

  PRZEPRASZAMY  

   

  Zapraszamy na Dzień Otwarty w naszej szkole 

  9 kwietnia 2019 r. (wtorek) w godz. 17.30 - 19.00

      

 • Wicemistrzowie powiatu w piłce siatkowej.

  Wicemistrzowie powiatu w piłce siatkowej.
 • Projekt: Atrakcyjni na rynku pracy

  Projekt: Atrakcyjni na rynku pracy

   

  Planowany okres realizacji: od 01.01.2018 r. do 30.09.2020 r.

  Projekt jest odpowiedzią na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 6 szkół kształcenia zawodowego z Piaseczna, Konstancina-Jeziorny, Góry Kalwarii, Sokołowa Podlaskiego i Golądkowa.

  W wyniku spotkań Lidera projektu (UPEMI) z Dyrekcją szkół ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów i uczennic w obszarze kształcenia zawodowego jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

  Projekt dedykowany jest 731 uczniom i 43 nauczycielom ze szkół:

  1. Zespół Szkół im. W.S. Reymonta, ul. Mirkowska 39, 05-510 Konstancin-Jeziorna
  2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. Plater-Zyberkówny, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno 
  3. Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak, ul. Dominikańska 9E, 05-300 Góra Kalwaria
  4. Zespół Szkół nr 1, ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno
  5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, Golądkowo 41G, 06-120 Golądkowo
  6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.S. Reymonta, ul. Henryka Oleksiaka "Wichury" 3, 08-300 Sokołów Podlaski

   

  Za główne formy wsparcia obrano realizację staży/praktyk zawodowych, organizację dodatkowych zajęć, warsztatów i kursów specjalistycznych zawodowych w tym także prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni do nauki przedmiotów zawodowych oraz wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego.

  Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez uczniów tych szkół kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne które, uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania zostaną wzmocnione poprzez zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy.

  Wszystkie formy bezwzględnie będą realizowane na każdym ich etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym przede wszystkim z potencjalnymi pracodawcami absolwentów szkół.

   

  Cel główny: Dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 731 uczniów/uczennic (372K/359M), podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 43 Nauczycieli oraz podniesienie jakości zaplecza technicznego w 6 szkołach w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych i regionalnych pracodawców we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

  Cel szczegółowy 1: Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych

  zawodowych 606 uczniów i uczennic, we współpracy z pracodawcami dzięki organizacji staży/praktyk zawodowych.

  Cel szczegółowy 2: Podniesienie umiejętności, kompetencji zawodowych 731 uczniów i uczennic, we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w

  obszarze realizacji szkoleń, zajęć i warsztatów specjalistycznych.

  Cel szczegółowy 3: Dostosowanie 21 pracowni praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

  Cel szczegółowy 4: Podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności 43 nauczycieli/ek niezbędnych do efektywnego nauczania zawodu.

  Cel szczegółowy 5: Udoskonalenie w 2 szkołach poradnictwa zawodowego dzięki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli.

  Cele stanowią odpowiedź na przeprowadzone przez Szkoły oraz UPEMI analizy problemowe 6 szkół. Diagnozy uwzględniają potrzeby i możliwości w zakresie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli, rozwój współpracy z otoczeniem, funkcjonowania lokalnego i regionalnego rynku pracy i tworzenia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy przy jednoczesnej analizie zachowania trwałości działań zrealizowanych w ramach projektu.

  Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do uczniów i nauczycieli i przyczynią się one wyposażeniu uczniów i nauczycieli w kompetencje, umiejętności i kwalifikacje praktyczne jak i teoretyczne zawodowe co stanowi odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców.

  Zrealizowane działania przewidziane w ramach projektu, spowodują uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy a tym samym wzmocnią ich zdolność zatrudnieniową. Wobec tego realizacja celów projektowych wpłynie pozytywnie na osiągnięcie celu.

   

  Wartość projektu: 4 466 719, 07 zł. Dofinansowanie: 4 020 046, 07 zł, w tym 3 573 375,26 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

   


   

 • Nowe logo naszej szkoły

  Nowe logo naszej szkoły

   

   

 •  

   


   

 • MIŁYCH I BEZPIECZNYCH FERII !!!

  MIŁYCH I BEZPIECZNYCH FERII !!!

   

   

   

 • Piłka siatkowa - etap gminny.

  Piłka siatkowa - etap gminny.

   

  Wczoraj I miejsce i awans panów do rozgrywek powiatowych, dzisiaj IV lokata naszych pań.

  GRATULUJEMY !

   

  Piłka siatkowa - etap gminny. - Obrazek 1  

   

  Piłka siatkowa - etap gminny. - Obrazek 2

   


   

 • - Obrazek 1


   

 • Mikołajki

  Mikołajki

   

  Podczas Mikołajek nie zabrakło różnorodnych atrakcji, z których każdy mógł wybrać coś dla siebie - odbył się kiermasz ze słodkościami, turniej ping-ponga oraz quiz związany z tym świętem.

  Gwoździem programu niewątpliwie okazały się rozgrywki FIFA. Zwycięzcom - Danielowi Wichmanowi i Jakubowi Starosowi z kl. 3B - należą się wielkie brawa  

  zdjecia w galerii


   

 • "Atrakcyjni na rynku pracy"

  "Atrakcyjni na rynku pracy"

  Młodzież naszego technikum uczestniczy w projekcie "Atrakcyjni na rynku pracy".

  W ramach dodatkowych zajęć organizowane są różne kursy i szkolenia, m.in. pierwsza pomoc. Klasa 2a przez trzy tygodnie uczyła się, jak udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Młodzież dzielnie ćwiczyła symulując różne zdarzenia i wypadki.

   

  zdjęcia


   

 • Olimpiada Spedycyjno Logistyczna

  Olimpiada Spedycyjno Logistyczna

  Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno Logistyczna. Gratulacje dla Agaty Oręziak z klasy 4b oraz Krzyśka Konopki z klasy 3a. 8 Marca 2019 wezmą udział w okręgowym etapie zawodów dla młodych logistyków.

  Duże brawa dla nich👏👏👏


   

 • Moc jest w Tobie

  W czwartek 28 listopada 2018 r. odbyły się w naszej szkole bardzo ciekawe warsztaty: ,,Moc jest w Tobie”. Państwo Kamila i Robert Bokaccy przeprowadzili zajęcia na temat potrzeby wiary w siebie, motywacji, weryfikacji własnych przekonań. Pokazali młodzieży klas maturalnych różne przykłady tzw. ludzi sukcesu, omówili typy zachowań człowieka. Wskazali, dlaczego warto poznać i określić swoją tożsamość, przekonania, uwierzyć we własne możliwości. Dzięki temu można osiągnąć postawione cele. Na zakończenie niektórzy uczniowie przeprowadzili z Panem Bokackim indywidualne rozmowy. Młodzież podziękowała dużymi brawami.

  Moc jest w Tobie - Obrazek 1Moc jest w Tobie - Obrazek 2 Moc jest w Tobie - Obrazek 3Moc jest w Tobie - Obrazek 4Moc jest w Tobie - Obrazek 5


   

 • Literatura francuska

  W poniedziałek 26 listopada 2018 r. odbył się bardzo ciekawy wykład na temat literatury francuskiej. Zaproszonym gościem była Pani Joanna Żurowska, wykładowca literatury romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Przypomniała najważniejsze zagadnienia dotyczące literatury francuskiej w średniowieczu, renesansie i baroku. Przybliżyła uczniom komedie Moliera, ich tematykę i znaczenie społeczne. Odczytała zabawniejsze fragmenty ,,Świętoszka”, wskazując istotę molierowskiego komizmu. Na koniec młodzież trzech klas licealnych podziękowała za interesujący wykład i wręczyła kwiaty.

  Literatura francuska - Obrazek 1  Literatura francuska - Obrazek 2  Literatura francuska - Obrazek 3


   

 • I i III miejsce naszych koszykarzy !

  I i III miejsce naszych koszykarzy !

  Kolejne sportowe sukcesy chłopaków z Reymonta - w międzyszkolnych zawodach w koszykówce zajęli I miejsce na poziomie gminnym oraz III miejsce na poziomie powiatowym.

  Gratulujemy!


   

 • Stypendia Prezesa Rady Ministrów

  Stypendia Prezesa Rady Ministrów

     W dniu 26 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie miała miejsce uroczystość zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Najzdolniejsi uczniowie z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów.

  Osoby, które otrzymały stypendia musiały wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, otrzymać promocję z wyróżnieniem lub uzyskać najwyższą w danej szkole średnią ocen.

  Wśród wyróżnionych osób były też nasze uczennice:

  Joanna Margol z klasy 4a (najlepsza uczennica technikum) oraz Urszula Kowalska z klasy 3c (najlepsza uczennica liceum). Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

   

  Stypendia Prezesa Rady Ministrów - Obrazek 1   Stypendia Prezesa Rady Ministrów - Obrazek 2   Stypendia Prezesa Rady Ministrów - Obrazek 3


   

 • Wybory Samorządu Uczniowskiego

  Wybory Samorządu Uczniowskiego

  9 listopada odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci mieli możliwość prezentacji swojego programu, po czym nastąpiło oddawanie głosów przez uczniów. Wyniki zostały przedstawione przez Panią Dyrektor w dniu dzisiejszym, tj. 13 listopada.

  W wyniku głosowania w skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019 wchodzą: 


  Przewodnicząca: Paulina Kalinowska IId 
  Zastępca: Roksana Sobocińska Ic 
  Zastępca: Dominik Jaworski IIb 
  Sekretarz: Anna Duszczyk  IIc
  Skarbnik: Jakub Babski IIc


  Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.  

  zdjęcia


   

 • "Rekord dla Niepodległej"

   "Rekord dla Niepodległej"

   

  9 listopada nasza szkoła przystąpiła do akcji "Rekord dla Niepodległej" ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. O godzinie 11:11 zaśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu narodowego w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.   

  zdjecia

   


   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin - Jeziorna

  www.zskj.pl

 • 22 756-42-81
  22 756-42-68
  Fax: 22 756-45-40

Galeria zdjęć