Nawigacja

Rozkład dzwonków Zajęcia pozalekcyjne Zasady oceniania Samorząd szkolny Szkolny zestaw podręczników Konkursy Projekty Egzaminy poprawkowe

Uczniowie

Konkursy

Konkurs języka niemieckiego "Co wiem o krajach niemieckojęzycznych?"

Zapraszamy chętnych uczniów z klas 2 i 3 na konkurs języka niemieckiego "Co wiem o krajach niemieckojęzycznych?". Konkurs odbędzie się 26 listopada o godz. 13.35 (7 lekcja) w sali nr 11. Zgłoszenia proszę kierowany do p. Marzeny Sokołowskiej i p. Anny Bartosik.


XLVI Olimpiada Historyczna

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych.
Zawody są trójstopniowe i składają się z następujących etapów:
– I etap – eliminacje szkolne (międzyszkolne),
– II etap – eliminacje okręgowe,
– III etap – eliminacje centralne (finał).

I etap odbywa się na terenie szkoły i składa się z części pisemnej i ustnej. 

W ramach eliminacji pisemnych I etapu uczniowie do 04.11.2019 r. przygotowują prace pisemne na jeden z 7 tematów zaproponowanych przez Komitet Główny:
1. Starożytność: Przemiany ustroju  w starożytnym Rzymie.
2. Średniowiecze: Miejsce uniwersytetu w kulturze średniowiecznej Europy.
3. Nowożytność: Unie Korony/Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej.
4. Historia XIX w.: Rewolucja przemysłowa w XIX wieku i jej skutki.  
5. Historia XX w.: Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasach II wojny światowej.
6. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola prezydenta w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej.  
7. Historia regionu: Aktywne kobiety w moim regionie w XIX-XX w. Charakterystyka postaci na wybranych przykładach.

W części ustnej zawodów I etapu uczniowie odpowiadają na trzy pytania:
- z zakresu podstawy programowej (zakres rozszerzony) z historii dla szkół ponadpodstawowych;
- z zakresu jednej z wybranych specjalności (starożytność, średniowiecze, epoka nowożytna, historia XIX wieku, historia XX wieku, historia parlamentaryzmu w Polsce);
- z zakresu znajomości wybranych lektur (uczeń na etapie szkolnym zobowiązany jest do przeczytania co najmniej 3 lektur wybranych z wykazu przygotowanego przez Komitet Główny).

Szczegółowe informacje można uzyskać u nauczycieli historii i w regulaminie olimpiady na stronie: http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/regulamin


VII Międzyszkolny Konkurs Literacki "O pióro Reymonta"

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniowie liceum i technikum naszej szkoły.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie jeden własny utwór, nigdzie do tej pory nieprezentowany.

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: wiersza lub krótkiej, dowolnej formy prozatorskiej.

4. Temat konkursu:

 Jest niewielu, którzy z księgi przyrody czytają i biorą dla siebie pokarm żywota.

                                                                        / Wł. St. Reymont ,,Komediantka”/

Podany wyżej cytat uczyń punktem wyjścia do rozważań na temat relacji między człowiekiem a światem przyrody.

5. Zgłoszenie prac musi nastąpić do 25 października 2019 roku. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w konkursie, proszone są o wysłanie utworu na adres  e-mailowy: p.jaszczuk1@wp.pl z zaznaczeniem w temacie e-maila: „Pióro Reymonta”. Pod utworem należy umieścić swoje imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły.

6. Komitet Organizacyjny potwierdzi otrzymanie utworu i dokona wstępnego wyboru prac, oceniając ich zgodność z tematem, poprawność językową i poziom artystyczny.

7. Utwory zostaną ocenione przez jurorów (nauczycieli polonistów oraz zaproszonych pisarzy), którzy dokonają indywidualnej oceny prac systemem punktowym. Suma uzyskanych punktów będzie stanowiła o pozycji utworu w końcowej klasyfikacji.

8. Zakończenie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 14 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w Hugonówce (Konstancin-Jeziorna, ul. Mostowa 15). Szczegóły związane z uroczystością zostaną przekazane pocztą elektroniczną wszystkim laureatom.

9. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie będzie rozstrzygał Komitet Organizacyjny Konkursu.


 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin - Jeziorna

  www.zskj.pl

 • 22 756-42-81
  22 756-42-68
  Fax: 22 756-45-40

Galeria zdjęć