• „Na skrzydłach sukcesu! Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie”

    •  

     Powiat Piaseczyński wraz z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o. o. realizuje projekt „Na skrzydłach sukcesu! Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie”.

     Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz dotacji celowej
     w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

     Okres realizacji projektu 01.06.2024-31.05.2026.

     Projekt obejmie 45 uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
     w Konstancinie- Jeziornie.

     Działania realizowane w ramach projektu:

     - realizacja dodatkowych zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów,

     - realizacja doradztwa zawodowego dla uczniów,

     - rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację dodatkowych kursów specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskania i uzupełnienia wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych ,

     - rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację staży uczniowskich,

     - zakup doposażenia pracowni przedmiotowych do zajęć dla uczniów.

     Grupą docelową projektu są uczniowie Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie Jeziornie

     Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 43 uczniów (10DZ/33CH) Technikum Nr 1
     z Konstancina-Jeziorny, poprzez realizację do 05.2026r. kompleksowego programu wsparcia dla uczniów Technikum Nr 1 obejmującego: realizację staży uczniowskich umożliwiających nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy, dodatkowych zajęć spec. realizowanych przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów, a także doposażenie szkół na potrzeby realizowanego wsparcia.

     Wartość projektu 956 256,88 zł

     Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 478 128,44 zł

      

     #FunduszeUE

     #FunduszeEuropejskie