• Historia szkoły

    • Gimnazjum Przemysłowe Mirkowskiej Fabryki Papieru:
     • uroczystość jego otwarcia - 1 września 1946r.
     • jego zadaniem było kształcenie wykwalifikowanych robotników dla rozbudowującej się w szybkim tempie fabryki papieru
     • inicjatorem powstania szkoły i pierwszym dyrektorem do 1950 r. był dr. Władysław Giżycki
     • współtwórcami szkoły byli: ówczesny dyrektor Mirkowskiej Fabryki Papieru, Wacław Rąbalski, inżynierowie: Zygmunt Witkowski, Wincenty Szeleszkiewicz
     • otwarto 2 klasy - 80 uczniów
     • pierwsze lekcje odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Jeziornie Fabrycznej
     • zajęcia praktyczne (ślusarskie) zorganizowano w starych warsztatach mechanicznych fabryki, szkolenie produkcyjne przy maszynie papierniczej VII
     Gimnazjum Papiernicze, Zasadnicza Szkoła Przemysłu Papierniczego i Technikum Przemysłu Papierniczego:
     • budynek przy ulicy Brzozowej 1 przekazano szkole uroczyście 1 maja 1947 roku
     • poważny udział przy budowie i uruchomieniu nowych pomieszczeń dla szkoły mieli: dyrektor Władysław Giżycki, dyrektor W. Rąbalski, zastępcy dyrektora fabryki inż. Z. Witkowski, inż. W. Szeleszkiewicz, Paweł Daniszewski - kierownik kotłowni
     • w nowych budynkach urządzono kilka sal lekcyjnych, pracownię chemiczną, fizyczną, świetlicę, kuchnię, internat, salę gimnastyczną i warsztaty szkolne
     • w 1951 r zmienia się nazwa szkoły. Brzmi ona: Zasadnicza Szkoła Papiernicza Ministerstwa Przemysłu Chemicznego w Jeziornie
     • w 1953 r szkoła przechodzi pod opiekę Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, potem pod kuratelę Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego, wreszcie znalazła się pod nadzorem Kuratorium Warszawskiego Okręgu Szkolnego
     • w roku szkolnym 1955/56 zorganizowano Technikum Przemysłu Papierniczego - młodzieżowe a w 1957/58 uruchomiono Wydział dla Pracujących.

      

      

      

                            

      

        
     NAZWA PLACÓWKI ADRES Od Do
     Gimnazjum Przemysłowe Mirkowskiej Fabryki Papieru Jeziorna, Osada Fabryczna; od 1.05.1947 r. Jeziorna, ul. Brzozowa 1 1946 1949
     Państwowe Gimnazjum Papiernicze Jeziorna, Brzozowa 1 1950 1952
     Zasadnicza Szkoła Papiernicza Ministerstwa Przemysłu Chemicznego Jeziorna, Brzozowa 1 1951 1959
     Technikum Przemysłu Papierniczego Jeziorna, Brzozowa 1; od Grudnia 1972 r. Konstancin ul. Mirkowska 39 1955 1998
     Technikum Przemysłu Papierniczego wydział dla Pracujących Jeziorna Brzozowa 1, Konstancin - Jeziorna ul. Mirkowska 39 1957 1979
     Zasadnicza Szkoła Przemysłu Papierniczego Jeziorna ul. Brzozowa 1; Konstancin - Jeziorna ul. Mirkowska 39 1959 1978
     Liceum Zawodowe Konstancin - Jeziorna ul. Mirkowska 39 1976 1980
     Zasadnicza Szkoła Zawodowa Konstancin - Jeziorna ul. Mirkowska 39 1978 1993
     Technikum Ogrodnicze Konstancin - Jeziorna ul. Mirkowska 39 1977 1990
     Średnie Studium Zawodowe Konstancin - Jeziorna ul. Mirkowska 39 1977 1980
     Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa Warszawskich Zakładów Papierniczych Konstancin - Jeziorna ul. Mirkowska 39 1980 1993
     Technikum Leśne Konstancin - Jeziorna ul. Mirkowska 39 1986 1996
     Technikum Ochrony Środowiska Konstancin - Jeziorna ul. Mirkowska 39 1990 2005
     Liceum Ogólnokształcące Konstancin - Jeziorna ul. Mirkowska 39 1991 nadal