• Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023:
    ​​​​​​​

    13 września 2022 r. (godz. 17:30)

    22 listopada 2021 r. - propozycja ocen śródrocznych, dzień otwarty

    20 grudnia 2023 r. - podsumowanie 1 okresu

    28 marca 2022 r. - dzień otwarty

    30 maja 2022 r. - propozycja ocen rocznych


    Kalendarz roku szkolnego 2022-2023 dostępny jest TUTAJ.