Nawigacja

Oferta edukacyjna Zasady rekrutacji Harmonogram Rekrutacja elektroniczna Zestawy podręczników dla klas pierwszych Badania dla kandydatów do technikum

Rekrutacja 2020

15 czerwca 2020 r. rozpoczęła się rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (https://warszawa.edu.com.pl).

Kandydat w terminie od 15 czerwca do 10 lipca br. powinien zarejestrować się w systemie, wskazać preferencje szkół i klas, wydrukować wniosek i dostarczyć wydrukowany wniosek (podpisany przez obydwoje rodziców/opiekunów wskazanych we wniosku) do szkoły pierwszego wyboru.

W Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta wnioski można składać osobiście do skrzynki z napisem REKRUTACJA ustawionej w budynku szkoły na wprost głównego wejścia albo przesłać skan/zdjęcie wniosku na adres mailowy: rekrutacja@zskj.pl

Weryfikacja wniosku ucznia może potrwać do 3 dni roboczych od momentu złożenia. Kandydat jest zobowiązany do sprawdzenia na swoim koncie, czy wniosek został zaakceptowany przez komisję rekrutacyjną. W przypadku braku akceptacji, prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą (tel. 22 756-42-81 lub 22 756-42-68).

Od 26 czerwca do 10 lipca br. uczniowie uzupełniają wnioski o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta wpisując do elektronicznego systemu rekrutacji oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Kopię świadectwa lub jego skan dostarczają do szkoły osobiście lub elektronicznie (tak, jak wniosek).

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem można jednocześnie dostarczyć wniosek oraz kopię świadectwa w terminie od 26 czerwca do 10 lipca.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin - Jeziorna

  www.zskj.pl

 • 22 756-42-81
  22 756-42-68
  Fax: 22 756-45-40

Galeria zdjęć