Nawigacja

Rozkład dzwonków Zajęcia pozalekcyjne Zasady oceniania Samorząd szkolny Szkolny zestaw podręczników Konkursy Projekty Egzaminy poprawkowe

Uczniowie

Projekty

Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Partnerami Projektu są:

 • Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.
 • Powiat Piaseczyński

 

Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:

 • Technikum Nr 1 z Konstancina-Jeziorna funkcjonującego w ramach Zespółu Szkół im. W.Reymonta;
 • Technikum Nr 2 z Góry Kalwarii z funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 115 uczniów i uczennic ze wskazanych szkół. W ramach projektu realizowane będą:

 

 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
 • zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
 • staże uczniowskie.

 

W ramach Projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt IT oraz narzędzia do realizacji kształcenia praktycznego. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych.

Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

 

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.


Wartość projektu:  1 127 314,68
Wysokość dofinansowania: 955 954,68
Termin realizacji projektu: 01.05.2021 - 31.12.2023

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin - Jeziorna

  https://reymont.edupage.org

 • 22 756-42-81
  22 756-42-68
  Fax: 22 756-45-40

Galeria zdjęć