Nawigacja

Aktualności Oferta edukacyjna Zasady rekrutacji Harmonogram Rekrutacja elektroniczna Badania dla kandydatów do technikum DZIEŃ OTWARTY - online

Rekrutacja 2021/2022

Aktualności

Potwierdzanie woli nauki

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

- trzy aktualne fotografie (30x42 mm) z danymi na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia)

- karty zdrowia

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie technik logistyk

w terminie 23-30 lipca 2021 r. w godz. 8.00-15.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Oceny ze swiadectwa oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty nalezy wprowadzić do elektronicznego systemu rekrutacji (http://warszawa.edu.com.pl). Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć do 14 lipca 2021 r. do szkoły pierwszego wyboru:

⎯ osobiście do komisji rekrutacyjnej

⎯ w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły: rekrutacja@zskj.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu:

http://warszawa.edu.com.pl

Wydrukowany i podpisany wniosek (prosimy o podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru:

⎯ w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły: rekrutacja@zskj.pl

⎯ w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

⎯ osobiście do skrzynki z napisem „REKRUTACJA” umieszczonej w holu głównym szkoły

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin - Jeziorna

  www.zskj.pl

 • 22 756-42-81
  22 756-42-68
  Fax: 22 756-45-40

Galeria zdjęć