• Komunikat dotyczący wścieklizny

     • 13 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 18. przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. W dniach 14 – 21 maja planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących w strefie ochronnej. W związku z występowaniem wścieklizny na Mazowszu ponownie zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów w dniach 14-21 maja. Należy pamiętać, że lis podejmuje tylko taką szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. 

      Szczegóły: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozporzadzenie-wojewody-mazowieckiego-w-sprawie-zwalczania-wscieklizny-zwierzat-na-terenie-powiatu-otwockiego-minskiego-garwolinskiego-i-miasta-stolecznego-warszawy 

      _________________________________________________________________________________________

     • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

     • Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu:

      http://warszawa.edu.com.pl

      Wydrukowany i podpisany wniosek (prosimy o podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru:

      ⎯ w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły:

      rekrutacja@zskj.pl

      ⎯ w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

      ⎯ osobiście do skrzynki z napisem „REKRUTACJA” umieszczonej w holu głównym szkoły

      _________________________________________________________________________________________

     • Akcja Rekrutacja - Elektroniczne nabory w trakcie pandemii 2021

     • Rozpoczynamy 3 edycję Akcji Rekrutacji!

      Z tej okazji zapraszamy na bezpłatną transmisję online, na której zaprezentujemy etapy rekrutacji do szkół ponadpostawowych w oparciu o system Nabory VULCAN. Podczas prezentacji przedstawimy kandydatom tegoroczny harmonogram naboru, opowiemy na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie dokumenty należy dostarczyć do szkół. Dodatkowo przejdziemy przez proces wyboru placówek i podpisywania elektronicznego wniosku.

      Kiedy: 13 maja 2021r., godzina 17:00

      _________________________________________________________________________________________

     • Nauczanie hybrydowe 17.05 - 30.05.2021

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      od poniedziałku 17 maja pracujemy w układzie hybrydowym zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line trwa 30 min).

      ______________________________________________________________________________

      Harmonogram pracy w układzie hybrydowym

       _____________________________________________________________________________

      od 17 maja 2021r. do 23 maja 2021 r. (1 tydzień):

      zajęcia stacjonarne (w szkole) -  klasy: 1cp, 1ep, 2b, 2d, 2e, 1ap, 2a,

      zajęcia zdalne - klasy: 2bp, 2c, 2cp, 2dp, 2ep, 2ap

      ____________________________________________________________

      od 24 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. (2 tydzień):

      zajęcia stacjonarne (w szkole) -  klasy: 2bp, 2c, 2cp, 2dp, 2ep, 2ap

      zajęcia zdalne - klasy: 1cp, 1ep, 2b, 2d, 2e, 1ap, 2a

       

      od 31 maja wszyscy wracamy do nauki stacjonarnej

       

      Procedura nauczania hybrydowego od 17-05-2021

      Zarzadzenie Dyrektora - Procedura realizacji nauczania w układzie hybrydowym 17-05-2021

       

      z wyrazami szacunku,

      Ewa Kustra

      ______________________________________________________________________________________

     • Powodzenia na maturze

     • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------