• Projekt „Profesjonalni na rynku pracy!"

     • Szanowni Rodzice,

      z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

      Partnerami Projektu są:

      • Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.
      • Powiat Piaseczyński

      Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:

      • Technikum Nr 1 z Konstancina-Jeziorna funkcjonującego w ramach Zespółu Szkół im. W.Reymonta;
      • Technikum Nr 2 z Góry Kalwarii z funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego.

      Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 115 uczniów i uczennic ze wskazanych szkół. W ramach projektu realizowane będą:

      • zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
      • zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
      • staże uczniowskie.

      W ramach Projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt IT oraz narzędzia do realizacji kształcenia praktycznego. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych.

      Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

      Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.


      Wartość projektu:  1 127 314,68
      Wysokość dofinansowania: 955 954,68
      Termin realizacji projektu: 01.05.2021 - 31.12.2023

      _____________________________________________________________________________________

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • W dniu 1 września 2021 r. zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem:

      godz. 9.00 - klasy I

      • 1ap (technik logistyk) - s. 4
      • 1bp (biznesowo-językowa) - s. 7
      • 1cp (rehabilitacyjna) - s. 12
      • 1dp (fizjoterapii) - s. 3
      • 1gp (ogólna) - s. 13

      godz. 10.00 - klasy II-IV

      _____________________________________________________________________________________

     • Rekrutacja 2021/22 - dodatkowa klasa

     • Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie w porozumieniu z Organem Prowadzącym, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego, podjął decyzję o utworzeniu dodatkowej klasy o profilu ogólnym. Zachęcamy do składania wniosków.

      _____________________________________________________________________________________

     • Bezpłatne warsztaty z programowania "Koduj z Gigantami"

     • Giganci Programowania w Piasecznie zapraszają na bezpłatną naukę programowania!

      ⭐ Na warsztaty zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich

      ⭐ Będziemy programować w Scratch, Minecraft, C# i Python

      ⭐ Zajęcia odbędą się 18-19 września w Piasecznie

      ⭐ Zapisy startują 23. sierpnia na: https://kodujzgigantami.pl/

      Patronat nad wydarzeniem sprawują:

      🔸 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

      🔸 Kurier Południowy http://www.kurierpoludniowy.pl/

      _____________________________________________________________________________________