• Rekrutacja uzupełniająca

      • Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poza systemem elektronicznym Vulcan.
      • Wnioski należy złożyć w dniach 1-3 sierpnia do godz. 15.00 wraz z kopią świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów do oddziałów, w których będą wolne miejsca.
      • Listy zakwalifikowanych zostaną opublikowane 12 sierpnia 2022 r.
      • Potwierdzenie woli kandydatów zakwalifikowanych z rekrutacji uzupełniającej od 16 do 18 sierpnia do godz. 15.00.
      • Listy kandydatów przyjętych zostaną opublikowane 19 sierpnia 2022 r.

      _________________________________________________________________________________________

     • Drodzy Absolwenci!

     • Od dnia 5 lipca w godzinach 9:00 - 14:00 w sekretariacie szkoły możecie odebrać świadectwa maturalne.

      Jednocześnie przypominamy, że do dnia 12 lipca wszyscy, którzy podchodzą do poprawkowego egzaminu maturalnego składają osobiście lub drogą mailową na adres: sekretariat@zskj.pl załącznik nr 7.

      _________________________________________________________________________________________

     • Godziny pracy szkoły w okresie wakacyjnym

     • W okresie wakacyjnym sekretariat dla interesantów otwarty jest w godzinach 9:00 - 14:00.

      Komisja  Rekrutacyjna  przyjmuje dokumenty do godziny  15:00.

      _________________________________________________________________________________________