• Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • W dniu 1 września 2021 r. zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem:

      godz. 9.00 - klasy I

      • 1ap (technik logistyk) - s. 4
      • 1bp (biznesowo-językowa) - s. 7
      • 1cp (rehabilitacyjna) - s. 12
      • 1dp (fizjoterapii) - s. 3
      • 1gp (ogólna) - s. 13

      godz. 10.00 - klasy II-IV

      _____________________________________________________________________________________

     • Rekrutacja 2021/22 - dodatkowa klasa

     • Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie w porozumieniu z Organem Prowadzącym, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego, podjął decyzję o utworzeniu dodatkowej klasy o profilu ogólnym. Zachęcamy do składania wniosków.

      _____________________________________________________________________________________

     • Bezpłatne warsztaty z programowania "Koduj z Gigantami"

     • Giganci Programowania w Piasecznie zapraszają na bezpłatną naukę programowania!

      ⭐ Na warsztaty zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich

      ⭐ Będziemy programować w Scratch, Minecraft, C# i Python

      ⭐ Zajęcia odbędą się 18-19 września w Piasecznie

      ⭐ Zapisy startują 23. sierpnia na: https://kodujzgigantami.pl/

      Patronat nad wydarzeniem sprawują:

      🔸 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

      🔸 Kurier Południowy http://www.kurierpoludniowy.pl/

      _____________________________________________________________________________________

     • Rekrutacja uzupełniająca

     • Do tych którzy jeszcze się wahają.

      Rekrutacja uzupełniająca do naszej szkoły odbywa się tradycyjnie papierowo, natomiast do szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę odbywa się w systemie elektronicznym.

      W związku z tym kandydaci, którzy będą chcieli wziąć udział w rekrutacji do szkół warszawskich, logują się na swoje dotychczasowe konta, wypełniają wniosek (widząc szkoły warszawskie) i składają do szkoły I wyboru. Jeżeli kandydat chciałby również przystąpić do rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński, musi złożyć wniosek w formie papierowej w wybranej szkole, która dysponuje wolnymi miejscami.

      W terminie 3-5 sierpnia 2021 r. kandydaci do naszej szkoły składają wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami (kopia świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oświadczenie o wielodzietności, oświadczenie o samotnym wychowywaniu, objęcie pieczą zastępczą, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) do skrzynki z napisem „REKRUTACJA” umieszczonej w holu głównym szkoły.

      _____________________________________________________________________________________

     • Rekrutacja 2021/2022 - potwierdzanie woli nauki

     • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty:

      - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

      - oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      trzy aktualne fotografie (30x42 mm) z danymi na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia)

      - karty zdrowia

      - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie technik logistyk

      w terminie 23-30 lipca 2021 r. w godz. 8.00-15.00.

      _____________________________________________________________________________________

     • Zakończenie roku szkolnego

     • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021 odbędzie się o god.: 10:00.

      Spotkania odbędą się z wychowawcami w klasach.

      _____________________________________________________________________________________

     • Konkurs z języka niemieckiego

     • We wtorek 8 czerwca odbył się konkurs czytania z języka niemieckiego "Lesen - eine wichtige Fertigkeit". Walka była zacięta, o zwycięstwie decydowały minimalne różnice i błędy w wymowie.

      W kategorii klas pierwszych nagrodzeni zostali:

      1. Magdalena Marcysiak 1atp

      2. Maciej Żukowski 1elp

      3. Leon Gmitruk 1atp

      Zwycięzcy z klas drugich:

      1. Dominika Szadkowska 2cl

      2. Weronika Wąsik 2clp i Gabriela Kochańska 2bl

      3. Martyna Mróz 2dlp

      Gratulujemy!

      _________________________________________________________________________________________

     • Spotkanie w ramach Akademii Czujnego Rodzica

     • Zapraszamy Rodziców na kolejne spotkanie online w ramach Akademii Czujnego Rodzica. Temat spotkania: „Rodzeństwo z autyzmem w tle”.

      Termin: wtorek 15 czerwca, w godz. 17:30–19.30.

      Prowadząca: Joanna Ławicka – pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, prezes zarządu Fundacji Prodeste

      Link do spotkania: https://meet.google.com/vcu-jiyx-xky

      _________________________________________________________________________________________

     • Komunikat dotyczący wścieklizny

     • 13 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 18. przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. W dniach 14 – 21 maja planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących w strefie ochronnej. W związku z występowaniem wścieklizny na Mazowszu ponownie zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów w dniach 14-21 maja. Należy pamiętać, że lis podejmuje tylko taką szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. 

      Szczegóły: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozporzadzenie-wojewody-mazowieckiego-w-sprawie-zwalczania-wscieklizny-zwierzat-na-terenie-powiatu-otwockiego-minskiego-garwolinskiego-i-miasta-stolecznego-warszawy 

      _________________________________________________________________________________________

     • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

     • Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu:

      http://warszawa.edu.com.pl

      Wydrukowany i podpisany wniosek (prosimy o podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru:

      ⎯ w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły:

      rekrutacja@zskj.pl

      ⎯ w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

      ⎯ osobiście do skrzynki z napisem „REKRUTACJA” umieszczonej w holu głównym szkoły

      _________________________________________________________________________________________

     • Akcja Rekrutacja - Elektroniczne nabory w trakcie pandemii 2021

     • Rozpoczynamy 3 edycję Akcji Rekrutacji!

      Z tej okazji zapraszamy na bezpłatną transmisję online, na której zaprezentujemy etapy rekrutacji do szkół ponadpostawowych w oparciu o system Nabory VULCAN. Podczas prezentacji przedstawimy kandydatom tegoroczny harmonogram naboru, opowiemy na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie dokumenty należy dostarczyć do szkół. Dodatkowo przejdziemy przez proces wyboru placówek i podpisywania elektronicznego wniosku.

      Kiedy: 13 maja 2021r., godzina 17:00

      _________________________________________________________________________________________