Nawigacja

 • Informacja dla maturzystów

  Przypominamy, że do budynku szkoły w czasie egzaminów maturalnych nie wnosimy telefonów komórkowych, torebek, maskotek, książek itp.

  Osoby, które piszą dwa egzaminy jednego dnia mogą przynieść i pozostawić w wyznaczonych salach podpisane pojemniki/torebki z posiłkiem:
   - w poniedziałek - w sali nr 16,
  ​​​​​​​ - w środę - w sali nr 10, 12 lub 16.

  _________________________________________________________________________________________

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  W dniach 8 - 12 czerwca 2020 r. nie odbywają się żadne zajęcia dla klas pierwszych i drugich liceum oraz pierwszych, drugiej i trzeciej technikum.

  Do zajęć zdalnych wracamy 15 czerwca.

  ________________________________________________________________________________________

 • Ważne informacje dla maturzystów

  Drodzy maturzyści, prosimy o:

  - zapoznanie się z wszystkimi informacjami przesłanymi przez Dyrektora szkoły na dziennik elektroniczny Librus,

  - przychodzenie na egzaminy maturalne odpowiednio wcześniej - będziecie wpuszczani do sal od 8.15,

  - zwrócenie szczególnej uwagi na wyznaczone wejście do szkoły (aby nie korzystać jedynie z wejścia głównego),

  - pamiętanie o obowiązku zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach - każdy z Was powinien mieć swoją maseczkę/przyłbicę,

  - zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa.

  ________________________________________________________________________________________

 • Informacja dotycząca egzaminu ustnego

  Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów - ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną mogą przystąpić w roku 2020 do egzaminu ustnego.

  ________________________________________________________________________________________

 • Wytyczne dla zdających egzaminy

  ________________________________________________________________________________________

 • Ważna informacja dla zdających egzaminy

  Drodzy Abiturienci,

  w związku z opublikowaniem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów,

  proszę o przekazanie informacji od tych zadających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa:

  1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkołynie później niż do 29 maja 2020 r.

  2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

  Proszę o przekazanie informacji, o których mowa w powyższej wiadomości, jak najszybciej, ponieważ organizacja egzaminu w odrębnej sali wymaga powołania dodatkowej komisji, w tym nauczyciela z innej szkoły.

  Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie,

  Ewa Kustra

  ________________________________________________________________________________________

 • Informacje dla zdających egzaminy zewnętrzne

  ________________________________________________________________________________________

 • Przedłużenie nauki zdalnej

  Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przerwa w nauczaniu stacjonarnym została wydłużona. 

  Nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 7 czerwca 2020 r.

   

  _________________________________________________________________________________________

 • Monitorowanie Losów Absolwentów Technikum

  Drodzy Absolwenci Technikum,

  w wiadomościach w dzienniku elektronicznym został wysłany indywidualny kod dostępu do ankiety monitorującej losy absolwentów oraz instrukcja. Prosimy Was bardzo wypełnienie ankiety. Czekają na Was upominki!

  ________________________________________________________________________________________

 • Zmiany zasad rekrutacji 2020/2021

  Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

  https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14705,Komunikat-w-sprawie-zmian-zasad-rekrutacji-na-rok-szkolny-20202021-do-szkol-pona.html?fbclid=IwAR2Ec93bUQqENjUJMdZd2zBxcwCc3XmNtbR53wtY02kEYhhAidxF6o-1OU8

  ________________________________________________________________________________________

 • Święto Narodowe Trzeciego Maja

  3 maja 1791 roku Sejm Wielki dokonał przełomowej rzeczy jaką było uchwalenie konstytucji regulującej ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ustawa zmieniła zasady ustrojowe państwa na monarchię dziedziczną, znosiła liberum veto, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

  Uchwalenie konstytucji wywołało jednak zdecydowaną reakcję carycy Katarzyny II, która z częścią magnaterii zawiązała w Targowicy konfederację, na której uznano Ustawę Rządową z dnia 3 maja za symbol zdrady narodowej. Doprowadziło to do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku skutkującej drugim rozbiorem Polski. Niedługo też nasz kraj zniknął z map świata.

  Święto Konstytucji 3 Maja ustanowione zostało w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego. Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił i trwał aż do 1946 roku, kiedy doszło do masowych demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania i organizowania obchodów 3 Maja. Wszelkie próby manifestowania były w tych dniach tłumione przez milicję.

  Doceniając znaczenie ustrojowe Konstytucji uchwalonej w 1791 r. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócone zostało dopiero w 1990 roku.

  ________________________________________________________________________________________

 • Nowy harmonogram egzaminów maturalnych

  ________________________________________________________________________________________

 • POWODZENIA MATURZYŚCI!

  Drodzy Maturzyści, okoliczności ukończenia przez Was szkoły średniej są niewątpliwie smutne i bardzo niecodzienne.

  Zapiszą się one w historii jako czas globalnego spowolnienia świata pogrążonego w pandemii, ale też jako czas dający nam ważną lekcję.Wasza matura zbiega się z innym egzaminem jaki wszyscy dziś zdajemy. Egzaminem szczególnym i wcale niełatwym. Spróbujcie przejść przez niego ze spokojem i ufnością, że świat odbuduje się mądrzejszy i bardziej uważny na potrzeby człowieka, potrzeby natury, bardziej troskliwy wobec Waszych pragnień i marzeń.

  Powodzenia na wszystkich egzaminach, jakie przyjdzie Wam w życiu zdawać!

  ________________________________________________________________________________________

 • Konsultacje on-line

  ________________________________________________________________________________________

 • Dyżury w dniach 14 - 26 kwietnia 2020 r.

  W dni powszednie w szkole dyżuruje pracownik administracji w godzinach 9.00 - 12.00.

  ________________________________________________________________________________________

 • Życzenia wielkanocne

  _____________________________________________________________________

 • Nowe informacje na temat zajęć i egzaminów maturalnych

  Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w związku z nadal szerzącą się epidemią koronawirusa, szkoły pozostają zamknięte do 26 kwietnia 2020 r.

  Zajęcia w dalszym cięgu odbywają się online.

  Egzaminy maturalne zostały przesunięte i odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu. Konkretny termin zostanie podany trzy tygodnie przed egzaminami.

  _____________________________________________________________________

 • Informacje od pielęgniarki szkolnej

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wstrzymuje się wykonywanie badań bilansowych lekarskich do maja 2020r.

   

  Zapraszam do kontaktu e-mail rodziców i uczniów. Chętnie odpowiem na Państwa pytania i służę poradą medyczną.

   

  Pozdrawiam i życzę zdrowia.

  Pielęgniarka Szkolna

  pielegniarka.szkolna@zskj.pl

  _________________________________________________________________________________________

 • Czat dla młodzieży i mieszkańców powiatu piaseczyńskiego

  _________________________________________________________________________________________

 • Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne

  _________________________________________________________________________________________

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin - Jeziorna

  www.zskj.pl

 • 22 756-42-81
  22 756-42-68
  Fax: 22 756-45-40

Galeria zdjęć