Nawigacja

 • Konkurs literacki "O pióro Reymonta"

  W związku z sytuacją epidemiczną i wynikającymi stąd utrudnieniami w pracach jury, rozstrzygnięcie Konkursu literackiego "O pióro Reymonta" nastąpi w terminie późniejszym.

  O ustalenia podjętych przez jury poinformujemy w I połowie grudnia.

  Anita Pilszyk

  ________________________________________________________________________________________

   

 • Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

  12.10.2020 odbył się konkurs z języka niemieckiego, tematyka: Wissen über deutschsprachige Länder (Wiedza o krajach niemieckojęzycznych). W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas pierwszych, drugich oraz czwartej. Komisja konkursowa nagrodziła w klasyfikacji szkolnej następujących uczniów:
  1. Kubę Jaszczuka 1elp
  2. Piotra Sieliwoniuka 2at
  Wiktorię Uss 2blp
  3. Magdę Marcysiak 1atp
  Juliusza Statkowskiego 1atp
  Damiana Szczepańczyka 1elp
  Adriana Labesa 2at
  Dominikę Szadkowską 2cl
  Karolinę Kocon 2elp

  W klasyfikacji klas pierwszych najlepsi okazali się:
  1. Kuba Jaszczuk 1elp
  2. Magdalena Marcysiak 1atp
  Juliusz Statkowski 1atp
  Damian Szczepańczyk 1elp
  3. Mikołaj Kossakowski 1elp

  W klasyfikacji klas drugich najlepsi byli:
  1. Piotr Sieliwoniuk 2at
  Wiktoria Uss 2blp
  2. Adrian Labes 2at,
  Dominika Szadkowska 2cl
  Karolina Kocoń 2elp
  3. Agata Margol 2elp

  W klasyfikacji klas czwartych najlepszy okazał się Robert Dudziński z klasy 4at.

  Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

  ______________________________________________________________________________________

 • 11 listopada - Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości to dla nas Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Podczas corocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej oraz stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

  W tym roku ze względu na naukę zdalną proponujemy obejrzenie poniższych ciekawych filmów, które ukazują polską drogę do wolności:

  https://www.youtube.com/watch?v=M55hKTnUbKk

  https://www.youtube.com/watch?v=13Nn_2sAnR4

  https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as

  ______________________________________________________________________________________

 • Nauczanie zdalne 26.10-08.11.2020

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

  od poniedziałku 26 października pracujemy zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line trwa 30 min).

  Informacja zamieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

  Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością:
  Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

  Proszę o przekazywanie informacji (e-dziennik Librus) o potrzebie skorzystania z komputera w szkole z jednodniowym wyprzedzeniem.

  Szczegółowe zasady pracy zdalnej przekażę przez e-dziennik w najbliższym możliwym czasie.

  z wyrazami szacunku,

  Ewa Kustra

  ______________________________________________________________________________________

 • Harmonogram pracy w formule hybrydowej

   ____________________________________________________________________________________

  od 19 do 30 października 2020 r. (2 tygodnie):

  zajęcia stacjonarne (w szkole) -  klasy: 3b, 3c, 1ap, 1cp, 1ep, 2b, 2c, 2d, 2e 

  zajęcia zdalne - klasy: 2ap, 2bp, 2cp, 2dp, 2ep, 2a, 3a 

  __________________________________________________________________

  od 3 do 13 listopada 2020 r. (2 tygodnie):

  zajęcia stacjonarne (w szkole) -  klasy: 3b, 3c, 4a, 2ap, 2bp, 2cp, 2dp, 2ep, 2a, 3a 

  zajęcia zdalne - klasy: 1ap, 1cp, 1ep, 2b, 2c, 2d, 2e 

   

  ______________________________________________________________________________________

 • Wszystkiego najlepszego w Dniu Nauczyciela

  _________________________________________________________________________________________

 • VIII Międzyszkolny Konkurs Literacki "O pióro Reymonta""

  Regulamin

  VIII Międzyszkolnego Konkursu Literackiego

  "O pióro Reymonta"

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych.

  2. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie jeden własny utwór, nigdzie do tej pory nieprezentowany.

  3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: wiersza lub krótkiej, dowolnej formy prozatorskiej.

  4. Temat konkursu: Człowiek- marionetka czy kreator? 

  "Marionetki!... Wszystko marionetki!... Zdaje im się, że robią, co chcą, a robią tylko , co im każe sprężyna, taka ślepa jak one…"

  / B. Prus Lalka /

  Podany wyżej cytat uczyń punktem wyjścia do rozważań, czy człowiek jest kreatorem rzeczywistości, która go otacza, czy jest tylko marionetką w rękach losu.

  5. Zgłoszenie prac musi nastąpić do 27 października 2020 roku. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w konkursie, proszone są o wysłanie utworu na adres e-mailowy: p.jaszczuk1@wp.pl z zaznaczeniem w temacie e-maila: „Pióro Reymonta”. Pod utworem należy umieścić swoje imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły.

  6. Komitet Organizacyjny potwierdzi otrzymanie utworu i dokona wstępnego wyboru prac, oceniając ich zgodność z tematem, poprawność językową i poziom artystyczny.

  7. Utwory zostaną ocenione przez jurorów (nauczycieli polonistów oraz zaproszonych pisarzy), którzy dokonają indywidualnej oceny prac systemem punktowym. Suma uzyskanych punktów będzie stanowiła o pozycji utworu w końcowej klasyfikacji.

  8. Zakończenie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 13 listopada 2020 roku o godz. 12.00 w Hugonówce (Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15). Szczegóły związane z uroczystością zostaną przekazane pocztą elektroniczną wszystkim laureatom.

  9. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie będzie rozstrzygał Komitet Organizacyjny Konkursu.

  Paulina Jaszczuk–Sikorska, Anita Pilszyk

  _________________________________________________________________________________________

 • Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

  W poniedziałek 12 października odbędzie się konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (w trakcie 2, 3 i 4 godziny lekcyjnej - w zależności od ilości chętnych) dla uczniów z klas pierwszych i drugich. Osoby chcące wziąć udział w konkursie mogą zapisywać się u p. Anny Bartosik do piątku (9.10).

  _________________________________________________________________________________________

 • Powołanie do kadry narodowej korfballu

  Nasi uczniowie: Jakub Khazal, Damian Krzycholik i Sebastian Bolesta zostali powołani do kadry narodowej korfballu U17 i U19. W dniach 26-27 września w Konstancinie-Jeziornie wzięli udział w zgrupowaniu. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

  _________________________________________________________________________________________

 • Odsłonięcie pomnika Piotra Szczurowskiego

  Z okazji 45. rocznicy śmierci Piotra Szczurowskiego, wieloletniego dyrektora Technikum i Zasadniczej Szkoły Przemysłu Papierniczego w Jeziornie, odbyła się uroczystość odsłonięcia nowego pomnika. Spoczywający na cmentarzu w Słomczynie wybitny pedagog i wychowawca młodzieży doczekał się go dzięki akcji zainicjowanej przez stowarzyszenie "Człowiek Przyjacielem Człowieka". W uroczystościach wzięła także udział pani dyrektor Ewa Kustra oraz uczniowie z pocztu sztandarowego wraz z opiekunem.

  _________________________________________________________________________________________

 • Ogólnopolski konkurs historyczny w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej

  Zachęcamy do wzięcia udziału w zewnętrznym konkursie historycznym Pamięć dla przyszłości dotyczącym zbrodni katyńskiej, zakończonym konferencją. Konkurs i konferencja przyczynią się do popularyzacji wiedzy historycznej poprzez poznawanie historii Zbrodni, interpretację życia konkretnych osób zamordowanych na Wschodzie w 1940 r. i rozwijanie fascynacji historią Polski XX wieku.

   

  Zasady uczestnictwa w Konkursie:

  I. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 18 lat zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  II. Konkurs jest jednoetapowy przeznaczony dla osób indywidualnych albo zespołów badawczych liczących maksymalnie 3 osoby uczęszczających do wszelkiego typu placówek edukacyjnych lub oświatowo-wychowawczych.

  III. Ocenie podlegają prace w formie referatu albo prezentacji multimedialnej na jeden wybrany temat spośród 5 kategorii tematycznych:

  1. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego;

  2. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej;

  3. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie;

  4. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych;

  5. Zbrodnia Katyńska w propagandzie.

  IV. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach historycznych.

  V. Jeden autor albo zespół badawczy (maksymalnie 3 osoby) może przedstawić jedną pracę.

  VI. Oceny nadesłanych prac dokonuje niezależne Jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci.

  VII. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie internetowej www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci oraz w folderze konferencyjnym, stanowiącym podsumowanie realizacji Konkursu oraz dla potrzeb jego promocji.

   

  Prace konkursowe oceniać będzie jury złożone z uznanych ekspertów – historyków, a autorzy najlepszych referatów lub prezentacji multimedialnych będą mieli okazję uczestniczyć w Konferencji, przedstawiając publicznie swoje przemyślenia. Laureaci otrzymają również atrakcyjne nagrody rzeczowe.

  Uczniowie mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie do 28.09.2020 r.

  Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie na stronie internetowej: http://www.katyn-pamietam.pl/wp-content/uploads/2020/08/Regulamin-PAMI%C4%98%C4%86-DLA-PRZYSZ%C5%81O%C5%9ACI.pdf

  _________________________________________________________________________________________

 • Nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej

  Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej. 

  Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia. 

  Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.

  _________________________________________________________________________________________

 • Akademia Czujnego Rodzica

  W środę, 9 września serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę Akademii Czujnego Rodzica. Tym razem spotkanie odbędzie się online, a tematem będzie bezpieczeństwo dzieci w szkołach i przedszkolach w czasie epidemii.  

  Na pytania rodziców odpowie dr n. med. Aleksandra Piotrowska, która jako pediatra pracuje już prawie 20 lat. Początek transmisji: godz. 18.00.

   Link do artykułu: https://piaseczno.pl/akademia-czujnego-rodzica-dziecko-w-szkole-w-epidemii/

   Link do kanału YT na którym odbędzie się transmisja: https://www.youtube.com/channel/UCxb6QunHNmMuKM-Qg3vJKug

   Pytania do naszego eksperta prosimy kierować na adres mailowy: wzs@piaseczno.pl 

  _________________________________________________________________________________________

 • _________________________________________________________________________________________

 • Msze święte na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  Z racji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę. W intencji dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców będziemy się modlić:

  - w niedzielę 6 września, w czasie każdej Mszy świętej (godz. 8.30, 10.30, 12.00 i 18.00) - o godz. 12.00 błogosławieństwo przyborów szkolnych

  - we wotrek 1 września (godz. 7.00, 9.30 i 18.00) - o godz. 18.00 będziemy polecać Bogu poległych i pomordowanych w czasie II Wojny Światowej

  Możliwość spowiedzi w czasie każdej Mszy św. oraz w piątek 4 września od godz. 17.00.

  Uczestników nabożeństw prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa: zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu. W czasie pandemii zachęcamy, by przyjmować Komunię św. na rękę.

  Proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP

  w Konstancinie-Jeziornie

  _________________________________________________________________________________________

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

          W dniu 1 września 2020 r. rozpoczecie roku szkolnego 2020/2021 organizujemy w naszej szkole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W związku z obowiązującym stanem pandemii COVID-19 rezygnujemy z uroczystej akademii dla wszystkich uczniów.

           Zapraszamy na spotkania z wychowawcami (bez osób towarzyszących) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  •   9.00 - klasy drugie (po szkole podstawowej)
  • 10.00 - klasy drugie (po gimnazjum)
  • 11.00 - klasy trzecie i czwarta
  • 12.00 - klasy pierwsze

  _________________________________________________________________________________________

   

 • Odbiór świadectw dojrzałości

  Świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie od 11 sierpnia br. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu odbioru.

  _______________________________________________________________________________________

 • Udanych i bezpiecznych wakacji!

  ________________________________________________________________________________________

 • 24.06.2020

  Moduł Uczniowie został zmodyfikowany

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

  Z powodu pandemii w tym roku szkolnym nie odbędzie się uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  Zapraszamy uczniów (bez osób towarzyszących) po odbiór świadectw, dyplomów i nagród według harmonogramu przesłanego przez wychowawcę w dzienniku Librus.

  Prosimy o ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów i kierowanie się wprost do wyznaczonej sali.  Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust na terenie szkoły oraz wszędzie tam, gdzie nie jest zachowany dystans 2 m.

  ________________________________________________________________________________________

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin - Jeziorna

  www.zskj.pl

 • 22 756-42-81
  22 756-42-68
  Fax: 22 756-45-40

Galeria zdjęć