Nawigacja

 • _________________________________________________________________________________________

 • Msze święte na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  Z racji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę. W intencji dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców będziemy się modlić:

  - w niedzielę 6 września, w czasie każdej Mszy świętej (godz. 8.30, 10.30, 12.00 i 18.00) - o godz. 12.00 błogosławieństwo przyborów szkolnych

  - we wotrek 1 września (godz. 7.00, 9.30 i 18.00) - o godz. 18.00 będziemy polecać Bogu poległych i pomordowanych w czasie II Wojny Światowej

  Możliwość spowiedzi w czasie każdej Mszy św. oraz w piątek 4 września od godz. 17.00.

  Uczestników nabożeństw prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa: zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu. W czasie pandemii zachęcamy, by przyjmować Komunię św. na rękę.

  Proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP

  w Konstancinie-Jeziornie

  _________________________________________________________________________________________

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

          W dniu 1 września 2020 r. rozpoczecie roku szkolnego 2020/2021 organizujemy w naszej szkole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W związku z obowiązującym stanem pandemii COVID-19 rezygnujemy z uroczystej akademii dla wszystkich uczniów.

           Zapraszamy na spotkania z wychowawcami (bez osób towarzyszących) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  •   9.00 - klasy drugie (po szkole podstawowej)
  • 10.00 - klasy drugie (po gimnazjum)
  • 11.00 - klasy trzecie i czwarta
  • 12.00 - klasy pierwsze

  _________________________________________________________________________________________

   

 • Odbiór świadectw dojrzałości

  Świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie od 11 sierpnia br. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu odbioru.

  _______________________________________________________________________________________

 • Udanych i bezpiecznych wakacji!

  ________________________________________________________________________________________

 • 24.06.2020

  Moduł Uczniowie został zmodyfikowany

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

  Z powodu pandemii w tym roku szkolnym nie odbędzie się uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  Zapraszamy uczniów (bez osób towarzyszących) po odbiór świadectw, dyplomów i nagród według harmonogramu przesłanego przez wychowawcę w dzienniku Librus.

  Prosimy o ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów i kierowanie się wprost do wyznaczonej sali.  Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust na terenie szkoły oraz wszędzie tam, gdzie nie jest zachowany dystans 2 m.

  ________________________________________________________________________________________

 • Rekrutacja - klasa rehabilitacyjna

  ________________________________________________________________________________________

 • Składanie dokumentów w rekrutacji 2020/2021

  15 czerwca 2020 r. rozpoczęła się rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (https://warszawa.edu.com.pl).

  Kandydat w terminie od 15 czerwca do 10 lipca br. powinien zarejestrować się w systemie, wskazać preferencje szkół i klas, wydrukować wniosek i dostarczyć go do szkoły pierwszego wyboru (jeśli we wniosku wpisano dwoje rodziców/opiekunów, wniosek powinien być podpisany przez obydwoje rodziców).

  W Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta wnioski można składać osobiście do skrzynki z napisem REKRUTACJA ustawionej w budynku szkoły na wprost głównego wejścia albo przesłać skan/zdjęcie wniosku na adres mailowy: rekrutacja@zskj.pl

  Weryfikacja wniosku ucznia może potrwać do 3 dni roboczych od momentu złożenia. Kandydat jest zobowiązany do sprawdzenia na swoim koncie, czy wniosek został zaakceptowany przez komisję rekrutacyjną. W przypadku braku akceptacji, prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą (tel. 22 756-42-81 lub 22 756-42-68).

  Od 26 czerwca do 10 lipca br. uczniowie uzupełniają wnioski o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta wpisując do elektronicznego systemu rekrutacji oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Kopię świadectwa lub jego skan dostarczają do szkoły osobiście lub elektronicznie (tak, jak wniosek).

  Informujemy, że zgodnie z harmonogramem można jednocześnie dostarczyć wniosek oraz kopię świadectwa w terminie od 26 czerwca do 10 lipca.

  ________________________________________________________________________________________

 • Czat na żywo z Patrykiem Chojnowskim

  W piątkowy wieczór 8 maja nauczyciele podstaw rehabilitacji naszego liceum zachęcali naszą młodzież do wspólnego oglądania spotkania na facebooku z Patrykiem Chojnowskim. Przez godzinę można było zadawać pytania naszemu mistrzowi. Na co dzień 29 – letni pingpongista jest mistrzem i wicemistrzem paraolimpijskim, a także mistrzem Polski w singlu wśród zawodników pełnosprawnych.


  Patryk Chojnowski nie jest w pełni sprawny od 7. roku życia, kiedy miał wypadek. Potrącił go samochód kiedy jechał rowerem. Miał zmiażdżony staw skokowy w prawej nodze. Groziła mu amputacja kończyny, którą jednak udało się uratować. W początkowym okresie zdobywał złote medale mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, od żaka do juniora. Był medalistą mistrzostw świata i Europy kadetów i juniorów. Pochodzący z Kleszczowa Patryk Chojnowski zdobył w Londynie złoty medal igrzysk paraolimpiady. - Rękę ma lepszą niż Andrzej Grubba - mówi jego pierwszy trener Longin Wróbel.

  _________________________________________________________________________________________

 • Powodzenia maturzyści!

  Kochani Maturzyści!

  Egzamin dojrzałości to sprawdzian nie tylko wiedzy, ale i tego, czy jesteście gotowi wkroczyć w życie, gdzie trzeba dokonywać trudnych wyborów i ponosić ich konsekwencje. Kierujcie się w życiu maksymą: "Per aspera ad astra", a na pewno świat stanie przed Wami otworem.

  Trzymamy kciuki za Wasz egzamin maturalny i jego wyniki, które otworzą Wam drzwi do wymarzonej przyszłości! Powodzenia!

  _________________________________________________________________________________________

 • Informacja dla maturzystów

  Przypominamy, że do budynku szkoły w czasie egzaminów maturalnych nie wnosimy telefonów komórkowych, torebek, maskotek, książek itp.

  Osoby, które piszą dwa egzaminy jednego dnia mogą przynieść i pozostawić w wyznaczonych salach podpisane pojemniki/torebki z posiłkiem:
   - w poniedziałek - w sali nr 16,
  ​​​​​​​ - w środę - w sali nr 10, 12 lub 16.

  _________________________________________________________________________________________

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  W dniach 8 - 12 czerwca 2020 r. nie odbywają się żadne zajęcia dla klas pierwszych i drugich liceum oraz pierwszych, drugiej i trzeciej technikum.

  Do zajęć zdalnych wracamy 15 czerwca.

  ________________________________________________________________________________________

 • Ważne informacje dla maturzystów

  Drodzy maturzyści, prosimy o:

  - zapoznanie się z wszystkimi informacjami przesłanymi przez Dyrektora szkoły na dziennik elektroniczny Librus,

  - przychodzenie na egzaminy maturalne odpowiednio wcześniej - będziecie wpuszczani do sal od 8.15,

  - zwrócenie szczególnej uwagi na wyznaczone wejście do szkoły (aby nie korzystać jedynie z wejścia głównego),

  - pamiętanie o obowiązku zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach - każdy z Was powinien mieć swoją maseczkę/przyłbicę,

  - zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa.

  ________________________________________________________________________________________

 • Informacja dotycząca egzaminu ustnego

  Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów - ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną mogą przystąpić w roku 2020 do egzaminu ustnego.

  ________________________________________________________________________________________

 • Wytyczne dla zdających egzaminy

  ________________________________________________________________________________________

 • Ważna informacja dla zdających egzaminy

  Drodzy Abiturienci,

  w związku z opublikowaniem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów,

  proszę o przekazanie informacji od tych zadających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa:

  1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkołynie później niż do 29 maja 2020 r.

  2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

  Proszę o przekazanie informacji, o których mowa w powyższej wiadomości, jak najszybciej, ponieważ organizacja egzaminu w odrębnej sali wymaga powołania dodatkowej komisji, w tym nauczyciela z innej szkoły.

  Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie,

  Ewa Kustra

  ________________________________________________________________________________________

 • Informacje dla zdających egzaminy zewnętrzne

  ________________________________________________________________________________________

 • Przedłużenie nauki zdalnej

  Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przerwa w nauczaniu stacjonarnym została wydłużona. 

  Nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 7 czerwca 2020 r.

   

  _________________________________________________________________________________________

 • Monitorowanie Losów Absolwentów Technikum

  Drodzy Absolwenci Technikum,

  w wiadomościach w dzienniku elektronicznym został wysłany indywidualny kod dostępu do ankiety monitorującej losy absolwentów oraz instrukcja. Prosimy Was bardzo wypełnienie ankiety. Czekają na Was upominki!

  ________________________________________________________________________________________

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin - Jeziorna

  www.zskj.pl

 • 22 756-42-81
  22 756-42-68
  Fax: 22 756-45-40

Galeria zdjęć