Nawigacja

 • Zebranie z rodzicami

  _____________________________________________________________________________________

 • Kiermasz podręczników szkolnych

  _____________________________________________________________________________________

 • Szczepienia uczniów

  Drodzy rodzice,

  w dniach 13-19.09.2021 r. odbędzie się tydzień szczepień uczniów w szkołach. Do 12.09.2021 r. wychowawcy zbiorą deklarację i zgody od osób chętnych. Szczepienia odbędą się w najbliżsyzm punkcie szczepień lub zostanie on zorganizowany na terenie szkoły.

  Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły.

  Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły. 

  Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia) złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem (Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19). Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia dziecka. Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun faktyczny). W szkole opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel.

  Rodzice zainteresowani szczepieniami proszeni są o bezpośredni kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

  Poniżej list Ministra Zdrowia, materiały edukacyjne dotyczące szczepień, rekomendacje przed szczepieniem, deklaracja oraz kwestionariusz wywiadu.

  _____________________________________________________________________________________

 • Projekt „Profesjonalni na rynku pracy!"

  Szanowni Rodzice,

  z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

  Partnerami Projektu są:

  • Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.
  • Powiat Piaseczyński

  Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:

  • Technikum Nr 1 z Konstancina-Jeziorna funkcjonującego w ramach Zespółu Szkół im. W.Reymonta;
  • Technikum Nr 2 z Góry Kalwarii z funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego.

  Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 115 uczniów i uczennic ze wskazanych szkół. W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
  • zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
  • staże uczniowskie.

  W ramach Projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt IT oraz narzędzia do realizacji kształcenia praktycznego. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych.

  Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

  Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.


  Wartość projektu:  1 127 314,68
  Wysokość dofinansowania: 955 954,68
  Termin realizacji projektu: 01.05.2021 - 31.12.2023

  _____________________________________________________________________________________

 • List Ministra Zdrowia

  List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia

  _____________________________________________________________________________________

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

  W dniu 1 września 2021 r. zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem:

  godz. 9.00 - klasy I

  • 1ap (technik logistyk) - s. 4
  • 1bp (biznesowo-językowa) - s. 7
  • 1cp (rehabilitacyjna) - s. 12
  • 1dp (fizjoterapii) - s. 3
  • 1gp (ogólna) - s. 13

  godz. 10.00 - klasy II-IV

  _____________________________________________________________________________________

 • Egzaminy poprawkowe 2020/21

  _____________________________________________________________________________________

 • Rekrutacja 2021/22 - dodatkowa klasa

  Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie w porozumieniu z Organem Prowadzącym, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego, podjął decyzję o utworzeniu dodatkowej klasy o profilu ogólnym. Zachęcamy do składania wniosków.

  _____________________________________________________________________________________

 • Bezpłatne warsztaty z programowania "Koduj z Gigantami"

  Giganci Programowania w Piasecznie zapraszają na bezpłatną naukę programowania!

  ⭐ Na warsztaty zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich

  ⭐ Będziemy programować w Scratch, Minecraft, C# i Python

  ⭐ Zajęcia odbędą się 18-19 września w Piasecznie

  ⭐ Zapisy startują 23. sierpnia na: https://kodujzgigantami.pl/

  Patronat nad wydarzeniem sprawują:

  🔸 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

  🔸 Kurier Południowy http://www.kurierpoludniowy.pl/

  _____________________________________________________________________________________

 • Rekrutacja uzupełniająca

  Do tych którzy jeszcze się wahają.

  Rekrutacja uzupełniająca do naszej szkoły odbywa się tradycyjnie papierowo, natomiast do szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę odbywa się w systemie elektronicznym.

  W związku z tym kandydaci, którzy będą chcieli wziąć udział w rekrutacji do szkół warszawskich, logują się na swoje dotychczasowe konta, wypełniają wniosek (widząc szkoły warszawskie) i składają do szkoły I wyboru. Jeżeli kandydat chciałby również przystąpić do rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński, musi złożyć wniosek w formie papierowej w wybranej szkole, która dysponuje wolnymi miejscami.

  W terminie 3-5 sierpnia 2021 r. kandydaci do naszej szkoły składają wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami (kopia świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oświadczenie o wielodzietności, oświadczenie o samotnym wychowywaniu, objęcie pieczą zastępczą, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) do skrzynki z napisem „REKRUTACJA” umieszczonej w holu głównym szkoły.

  _____________________________________________________________________________________

 • Rekrutacja 2021/2022 - potwierdzanie woli nauki

  Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty:

  - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  - oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  trzy aktualne fotografie (30x42 mm) z danymi na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia)

  - karty zdrowia

  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie technik logistyk

  w terminie 23-30 lipca 2021 r. w godz. 8.00-15.00.

  _____________________________________________________________________________________

 • Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021 r.

  Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00.

  _____________________________________________________________________________________

 • Do zobaczenia we wrześniu!

  _____________________________________________________________________________________

 • Zakończenie roku szkolnego

  _____________________________________________________________________________________

 • Zakończenie roku szkolnego

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021 odbędzie się o god.: 10:00.

  Spotkania odbędą się z wychowawcami w klasach.

  _____________________________________________________________________________________

 • Konkurs z języka niemieckiego

  We wtorek 8 czerwca odbył się konkurs czytania z języka niemieckiego "Lesen - eine wichtige Fertigkeit". Walka była zacięta, o zwycięstwie decydowały minimalne różnice i błędy w wymowie.

  W kategorii klas pierwszych nagrodzeni zostali:

  1. Magdalena Marcysiak 1atp

  2. Maciej Żukowski 1elp

  3. Leon Gmitruk 1atp

  Zwycięzcy z klas drugich:

  1. Dominika Szadkowska 2cl

  2. Weronika Wąsik 2clp i Gabriela Kochańska 2bl

  3. Martyna Mróz 2dlp

  Gratulujemy!

  _________________________________________________________________________________________

 • Szczepienia przeciw COVID-19 dla młodzieży

  Szanowni Państwo

  od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

  Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

  W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne. 

   

  Z wyrazami szacunku

  Anna OstrowskaRzecznik Prasowy MEiN 

   

  Załączniki:

  1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat
  2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
  3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
  4. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

  _________________________________________________________________________________________

 • Dzień Dziecka 2021

  _________________________________________________________________________________________

 • Spotkanie w ramach Akademii Czujnego Rodzica

  Zapraszamy Rodziców na kolejne spotkanie online w ramach Akademii Czujnego Rodzica. Temat spotkania: „Rodzeństwo z autyzmem w tle”.

  Termin: wtorek 15 czerwca, w godz. 17:30–19.30.

  Prowadząca: Joanna Ławicka – pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, prezes zarządu Fundacji Prodeste

  Link do spotkania: https://meet.google.com/vcu-jiyx-xky

  _________________________________________________________________________________________

 • Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka

  _________________________________________________________________________________________

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin - Jeziorna

  www.zskj.pl

 • 22 756-42-81
  22 756-42-68
  Fax: 22 756-45-40

Galeria zdjęć